Hotel przyjazny małym zwierzętom

Zobacz najnowszeinformacje

News

Contact

Address:

Hotel HP Park Plaza Wrocław
ul. Drobnera 11-13
50-257 Wrocław

Reception desk:

+48 71 320 84 00,
+48 71 320 84 59 (faks)

Booking:

+48 71 32 08 455 lub 551

Food and Beverage department:

+48 71 32 08 555

Marketing department:

+48 71 32 08 681 lub 554

Accountancy department:

+48 71 32 08 654 lub 652

 

B&D Hotels SA z siedzibą
w Warszawie 02-315,
ul. Barska 28/30

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. W-wy XIX Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000089784,
Kapitał zakładowy opłacony: 494 619,00 PLN,

NIP: 522–00–01-116, 
REGON: 012505788

Contact form

Contact us.

* Required values
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close